Tisk
-
Napsal uĹľivatel   
Pátek, 16 Červenec 2010 02:12

Nachází se v hlavní mí?e pod nám?stím Míru a Horním nám?stí a vytvá?í dva samostatné celky. Nejstarší ?ástí je tzv. druhé patro. Jedná se o sklepy, které se za?aly budovat pod jednotlivými domy v 15. století a v 2. polovin? 16. století byly pak postupn? propojeny. V hlavní mí?e m?ly odvod?ovací ú?el, ale též i obranný v p?ípad? napadení. Hlavní chodby jsou relativn? prostorné, jejich výška je asi 150 cm, ší?ka 40-60 cm. Koncem 16. století a pozd?ji byly kopány nové, výše položené renesan?ní sklepy (I. patro). Budování podzemí bylo dokon?eno pravd?podobn? do t?icetileté války. V roce 1993 byly zahájeny práce na sanaci a zmapování podzemí. Dnes prozkoumané podzemní chodby dosahují celkové délky 1375 m a nalézají se v hloubce 4-7 m. Od roku 1998 je ?ást podzemí zp?ístupn?na. Vstup je v p?ízemí domu ?p. 480 (pod informa?ním centrem). Jsou dva prohlídkové okruhy, delší trvá asi hodinu.

Zdroj: http://www.turistika.cz/turisticke-cile/detail/slavonice-historicke-podzemi
 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

KONTAKT

Ubytování Ve Smr?né
Smr?ná 53
Nová Byst?ice 378 33

Mobil: +420 608 824 750
Mobil: +420 776 824 776

E-mail: rudaknotek@seznam.cz

UKÁZKY Z FOTOGALERIE