Tisk
Aktuální ceník
dvoul?žkový pokoj t?íl?žkový pokoj ?ty?l?žkový pokoj srub
1 noc 1000,- K? 1500,- K? 2000,- K? 1200,- K?
2 noci a více 800,- K? 1200,- K? 1600,- K? 1000,- K?

Pozn.: Ceny jsou uvedeny za všechna l?žka v pokoji. V p?ípad?, že n?které nebude obsazeno, je na n? uplatn?na sleva 100,- K?.
Veškeré ceny jsou smluvní, což znamená, že cena výsledná záleží na konkrétní dohod?, a? telefonické, ?i ústní.

V cenách je zahrnuto

 • parkování u objektu
 • úschovna kol a jiného sportovního ná?iní
 • využití spole?enské místnosti
 • venkovní posezení na terase
 • po domluv? možnost použití venkovního grilu
 • rekrea?ní poplatky
 • wifi p?ipojení

V p?ípad? dlouhodobého pronájmu (nap?. pro sezónní d?lníky)

 • uskladn?ní ná?adí a malé mechanizace
 • zajišt?ní doru?ovací adresy (nap?. pro zasílání náhradních díl?)
 • pomoc p?i zajišt?ní servisu a údržby
 • zajišt?ní dopravy materiálu a ná?adí (do 3,5t)
 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

KONTAKT

Ubytování Ve Smr?né
Smr?ná 53
Nová Byst?ice 378 33

Mobil: +420 608 824 750
Mobil: +420 776 824 776

E-mail: rudaknotek@seznam.cz

UKÁZKY Z FOTOGALERIE