Tato sekce se zabývá tématy, jak vyplnit volný ?as tak, aby dovolená v okolí Nové Byst?ice byla nezapomenutelným zážitkem

Koupání a vodní sporty | Cykloturistika | Houba?ení, rybolov | Golf | P?ší turistika | Za poznáním | Za zábavou | Zimní sportyKam na kole PDF Tisk Email
- Cykloturistika
ÄŚtvrtek, 16 Srpen 2012 09:19

D?ležitá centra a turisticky atraktivní místa spojuje pom?rn? bohatá sí? zna?ených tras, která ?eskou Kanadou prochází. Prochází tudy nap?íklad mezinárodní páte?ní trasa Greenways Praha – Víde?, která vede od Prahy p?es Jind?ich?v Hradec a Novou Byst?ici dále na Slavonic.

Pro cyklisty je oblast ?eské Kanady velmi dob?e dostupná. Zvláš? podél ?esko-rakouských hranic v oblasti zahrnující Slavonice, Novou Byst?ici, Chlum u T?ebon? a ?eské Velenice byla v posledních n?kolika letech vyzna?ena rozsáhlá sí? cyklotras. Terén je zde jen mírn? zvln?ný. Výhodou je i možnost projet se na kolech na druhé stran? hranice. P?echody pro cyklisty jsou v Chlumu u T?ebon? (Litschau), Halámkách (Neu Nagelberg), ?eských Velenicích (Gmünd), Nové Byst?ici (Grametten) a Slavonicích (Fratres).

Pro p?iblížení m?žete využít autobusu Cyklotrans. Bližší údaje o jízdních ?ádech cyklobus?, doporu?ených trasách, tipech na výlety a dalších užite?ných informacích naleznete p?ímo na oficiálních stránkách dopravního systému Cyklotrans - http://www.cyklotrans.cz a nebo již zmi?ované úzkokolejky. Nabízí se nap?íklad výlet z Jind?ichova Hradce do Nové Byst?ice, kde úzkokolejka kon?í a je možné zde kolo do vlaku naložit a pohodln? se vrátit zp?t do Jind?ichova Hradce.

Velmi p?knou vyjíž?ku lze absolvovat nap?íklad z kone?né stanice úzkokolejky z Nové Byst?ice. Odtud se vydejte sm?rem na Artole? po trase 1007. Koho zna?ená stezka neuspokojí, je možné z ní za Artol?í odbo?it po zpevn?né cest? sm?rem doprava a projet se okolo Starohu?ského vrchu. Rakousko máte po pravé ruce doslova coby kamenem dohodil. Na prvním v?tším rozcestí odbo?te vlevo a další rozcestí sm?rem na V?trov proje?te rovn?. Až na následujícím rozcestí odbo?te doprava a pokra?ujte okolo rybníka Ka?er a po pravé stran? Hadího vrchu a Kamenného štítu. Na dalším rozcestí odbo?te se vydejte na sever doprava sm?rem na Dobroho?skou usedlost, kde se napojíte zp?t na trasu 1007. Ta nás zavede do Starého M?sta pod Landštejnem, odkud je to k mohutné z?ícenin? hradu Landštejna jen necelé t?i kilometry.

Zp?t na vlak do Nové Byst?ice se m?žete vydat kolem Žišpašských rybník? v obci Blato (za Landštejnem odbo?te z cyklostezky 1115 vlevo). Odtud se vydejte sm?rem na H?rky, kde se m?žete vydat po zna?ené trase ?. 1116 po cest? do Nové Byst?ice. Celý okruh z Nové Byst?ice p?es Landštejn a zp?t pak m??í dohromady asi 42 km.

Zdroj: http://kolo.cz/clanek/ceska-kanada-na-kole/kategorie/vylety-v-cesku

 
PDF Tisk Email
-
Pátek, 16 Červenec 2010 10:19

Toto je ?lánek o vod? a koupání v okolí Nové Byst?ice. Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer mauris wisi quis Sed auctor. Morbi tincidunt lorem pretium lacus Vivamus at et dui Curabitur ornare. Dapibus metus nunc et parturient malesuada id odio Morbi lacus eu. Vivamus at condimentum porttitor Nulla tincidunt pharetra velit vel enim neque. Morbi dapibus ante at tellus Curabitur sapien parturient Aliquam eget nec. Nulla eleifend tortor eget lacus Curabitur iaculis amet dolor Pellentesque. Ut velit tortor vel Vestibulum ligula est nulla laoreet congue Integer. Eget Nulla Nam adipiscing Lorem pretium Sed turpis Maecenas accumsan vel. At at semper accumsan magna convallis libero Vivamus id Aliquam vel. Penatibus Fusce ipsum id augue elit pretium mi leo consequat sem. Ac et eget morbi Lorem quis ut quis tempor dapibus. Curabitur ornare tellus nibh eu justo Sed urna pretium tristique auctor. Urna dolor interdum amet justo nec Vestibulum nulla vel Curabitur sit. Adipiscing vitae elit suscipit turpis elit tristique Quisque Curabitur fringilla ac. Lorem metus vitae lacus suscipit pretium non Sed Nunc tristique ut. Nam Nam ante lacinia dui tortor eu. Non ante nibh neque congue Integer sem Suspendisse Pellentesque egestas risus. In hendrerit id Phasellus urna eu ut magnis Aenean Proin porttitor. Id vel ac eget metus condimentum senectus sapien metus nibh susci

 
Více článků...


POSKYTOVANÉ SLUŽBY

KONTAKT

Ubytování Ve Smr?né
Smr?ná 53
Nová Byst?ice 378 33

Mobil: +420 608 824 750
Mobil: +420 776 824 776

E-mail: rudaknotek@seznam.cz

UKÁZKY Z FOTOGALERIE