Tisk
-
Napsal uĹľivatel   
Pátek, 16 Červenec 2010 02:12

Koleje úzkokolejkyJediná jiho?eská úzkokolejná tra? spojuje Obrata?, ležící asi 8 km jihozápadn? od Pacova, s Jind?ichovým Hradcem a dále s Novou Byst?icí. Tra? byla stav?na ve dvou etapách. Úsek z Jind?ichova Hradce do Nové Byst?ice byl postaven v letech 1896 - 1897. Stavb? p?edcházelo n?kolikaleté jednání a roku 1894 byla kone?n? vydána koncesní listina pro tuto místní dráhu. Tra? byla postavena za jeden a p?l roku a již v ?íjnu roku 1897 po ní projel první vlak. Slavnostní zahájení provozu na železnici o rozchodu kolejí pouhých 760 mm se uskute?nilo 11. listopadu téhož roku. Na trati o délce 33 km byly postaveny dva klenuté mosty, p?t most? s železnou konstrukcí a jeden viadukt. Zajímavostí je, že na úseku 2,5 km dlouhém jsou úzkorozchodné koleje vedeny uvnit? normální trat?. V roce 1906 se jednalo o prodloužení dráhy do Rakouska do m?sta Litschau, ale návrh nebyl realizován. Druhý úsek trati z Jind?ichova Hradce do Obratan? vybudovalo Železni?ní družstvo z Kamenice nad Lipou v letech 1902 - 1906. Délka kolejí je o 13 km delší než na úseku Jind?ich?v Hradec - Nová Byst?ice (46 km) a p?vodní vlaky tažené parní lokomotivou tuto vzdálenost urazily za 2 hodiny a 45 minut.¨

Zdroj: http://www.jiznicechy.org/cz/index.php?path=ost/uzkokol.htm
 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

KONTAKT

Ubytování Ve Smr?né
Smr?ná 53
Nová Byst?ice 378 33

Mobil: +420 608 824 750
Mobil: +420 776 824 776

E-mail: rudaknotek@seznam.cz

UKÁZKY Z FOTOGALERIE