Tisk
-
Napsal uĹľivatel   
Pátek, 16 Červenec 2010 02:12

?eskoslovenské pohrani?ní opevn?ní bylo budováno v letech 1935 - 1938 ve dvou liniích. První linie vede od Sta?kovského rybníka p?es Novou Byst?ici a Slavonice až k Vrat?nínu. Je pom?rn? dob?e zachována. U osady Skalka se nachází jedine?ný jednost?ílný objekt vzor E-36, unikátní pevn?stka z roku 1936. Západn? pak kousek od silnice stojí 2 podstavce pro radiolokátory, vybudované nacisty za 2. sv?tové války. Dalším zajímavým objektem je objekt vzor 37 typ C2 nedaleko Starého M?sta pod Landštejnem. Nedaleko obce Klášter II sm?rem na Staré m?sto pod Landštejnem se nachází muzejní areál ?eskoslovenského opevn?ní se stejnojmenným názvem Klášter II. Zahrnuje zejména zrekonstruovaný lehký objekt vzor 37 typ B. P?ístupný je hlavn? o víkendech b?hem letních m?síc?. Od Slavonic sm?rem na Landštejn vede nau?ná stezka ?eskoslovenského opevn?ní.

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

KONTAKT

Ubytování Ve Smr?né
Smr?ná 53
Nová Byst?ice 378 33

Mobil: +420 608 824 750
Mobil: +420 776 824 776

E-mail: rudaknotek@seznam.cz

UKÁZKY Z FOTOGALERIE