Kategorie s vojenskou historiíTisk
-
Napsal uĹľivatel   
Pátek, 16 Červenec 2010 02:12

?eskoslovenské pohrani?ní opevn?ní bylo budováno v letech 1935 - 1938 ve dvou liniích. První linie vede od Sta?kovského rybníka p?es Novou Byst?ici a Slavonice až k Vrat?nínu. Je pom?rn? dob?e zachována. U osady Skalka se nachází jedine?ný jednost?ílný objekt vzor E-36, unikátní pevn?stka z roku 1936. Západn? pak kousek od silnice stojí 2 podstavce pro radiolokátory, vybudované nacisty za 2. sv?tové války. Dalším zajímavým objektem je objekt vzor 37 typ C2 nedaleko Starého M?sta pod Landštejnem. Nedaleko obce Klášter II sm?rem na Staré m?sto pod Landštejnem se nachází muzejní areál ?eskoslovenského opevn?ní se stejnojmenným názvem Klášter II. Zahrnuje zejména zrekonstruovaný lehký objekt vzor 37 typ B. P?ístupný je hlavn? o víkendech b?hem letních m?síc?. Od Slavonic sm?rem na Landštejn vede nau?ná stezka ?eskoslovenského opevn?ní.

 
Tisk
-
Napsal uĹľivatel   
ÄŚtvrtek, 15 ÄŚervenec 2010 02:12
15.brigáda PS ?eské Bud?jovice
1.prapor PS Kaplice 2.prapor PS Suchdol 3.prapor PS Nová Byst?ice
1.rota PS Horní Dvo?išt? 7.rota PS Nové Hrady 14.rota PS Nový Vojí?ov
2.rota PS Dolní Dvo?išt? 8.rota PS Fišerovy Chalupy 15.rota PS Smr?ná
3.rota PS Kamenná 9.rota PS ?eské Velenice 16.rota PS Artole?
4.rota PS Cetviny 10.rota PS Krabonoš 17.rota PS Staré M?sto
5.rota PS ?erné Údolí 11.rota PS Tokáništ? 18.rota PS Slavonice
6.rota PS Šejby 12.rota PS Chlum u T?ebon? 19.rota PS Slav?tín
13.rota PS Hajnice 20.rota PS Píse?ná
21.rota PS Rancí?ov
 


POSKYTOVANÉ SLUŽBY

KONTAKT

Ubytování Ve Smr?né
Smr?ná 53
Nová Byst?ice 378 33

Mobil: +420 608 824 750
Mobil: +420 776 824 776

E-mail: rudaknotek@seznam.cz

UKÁZKY Z FOTOGALERIE