Tisk
-
Napsal uĹľivatel   
Pátek, 16 Červenec 2010 17:34

Novobyst?icko leží na území historického Vitorazska. Slabé osídlení je datováno již d?íve, ale ve 12.st. prob?hla n?mecká kolonizace (Johanité), území vlastnili pánové z Raabsu, Zöbingové ?i jiní n?me?tí šlechtici, pozd?ji Vítkovci, od r.1282 je sou?ástí ?eské koruny (pánové z Landštejna). A již r.1341 je Byst?ice m?stem, vznikají hrdby. Pak je vlastnili pánové z Krajku (do 16.st.), za husitských válek bylo vypáleno, pozd?ji obnoveno a získává pravd?podobn? sv?j dnešní název. Pak území vlastnili Lobkovicové, Kinští, dále Slavatové (Vilém byl defenestrován v Praze), za t?icetileté války kraj nebyl ušet?en hr?z, ikdyž jen mírn?. Pak zde sídlili páni z Funfkirchenu, V r.1774 zachvátil m?sto velký požár, pozd?ji zde panoval m?š?an z Prahy, hrabata z Trautmannsdorfu, von Riese-Stallburg. 30.10.1897 byl zahájen provoz na 33 km dlouhé úzkokolejce Nová Byst?ice- Jind?ich?v Hradec.

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

KONTAKT

Ubytování Ve Smr?né
Smr?ná 53
Nová Byst?ice 378 33

Mobil: +420 608 824 750
Mobil: +420 776 824 776

E-mail: rudaknotek@seznam.cz

UKÁZKY Z FOTOGALERIE